آزمون آنلاین جامع پایه ی پنجم ابتدایی شامل:
قران و هدیه :سوال 1الی 8
فارسی : 9 الی 16
اجتماعی: 17 الی 24
علوم تجربی: 25 الی 32

آزمون جامع پنجم ابتدایی

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

شما باید متن درج کنید.