آزمون انلاین مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
فصل اول( درس 1 تا 4)
تعداد سوالات 10
مدت امتحان 10 دقیقه

مطالعات اجتماعی فصل اول

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

شما باید متن درج کنید.