آزمون انلاین علوم پنجم درس 1 و 2

تعداد سوالات 10

مدت زمان 10 دقیقه

علوم تجربی درس ۱ و ۲

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

فقط یکبار می توانید در آزمون شرکت کنید.

شما باید متن درج کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
شما باید متن درج کنید.

نفرات برتر: علوم تجربی درس ۱ و ۲

بیشترین از 10 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود