آزمون انلاین علوم پنجم درس 1 و 2

تعداد سوالات 10

مدت زمان 10 دقیقه

علوم تجربی درس 1 و 2

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

فقط یکبار می توانید در آزمون شرکت کنید.

شما باید متن درج کنید.

نفرات برتر: علوم تجربی درس 1 و 2

بیشترین از 10 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود