آزمون آنلاین تیزهوشان پنجم شامل 30 سوال به شرح زیر:

قرآن و هدیه های آسمان: از سوال 1 الی 10

فارسی : از سوال 11 الی 20

 علوم تجربی : از سوال 21 الی 30

زمان: 45 دقیقه

آزمون آنلاین تیزهوشان پنجم

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

شما باید متن درج کنید.