آزمون انلاین مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی
فصل اول( درس 1 تا 4)
تعداد سوالات 10
مدت امتحان 10 دقیقه

مطالعات اجتماعی فصل اول

لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

فقط یکبار می توانید در آزمون شرکت کنید.

شما باید متن درج کنید.

نفرات برتر: مطالعات اجتماعی فصل اول

بیشترین از 10 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود